Bugün: 20.09.2020

ARTVİN'DE AHİLİK HAFTASI KUTLANDI 32.AHİLİK HAFTASINDA YILIN AHİSİ ATA ATAN

ARTVİN'DE AHİLİK HAFTASI KUTLANDI 32.AHİLİK HAFTASINDA YILIN AHİSİ ATA ATAN
Artvin’de 32.'si düzenlenen Ahilik Haftası, Milli İrade Meydan’ında gerçekleştirilen etkinlikle başladı. 18.09.2019 11:24
Artvin Valiliği önünde düzenlenen törende Artvin İl Ticaret Müdürü Bilal Taş, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakkı Seyhan’ın Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Ahilik teşkilatının milletimizin yüzyıllardır sahip olduğu birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun en somut örneklerinden birisi olduğunu söyledi.
Vali Doruk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Saygıdeğer Artvinliler, kıymetli protokol bu yıl 32.si gerçekleşen Ahilik Haftası kutlamalarına hepiniz hoş geldiniz şeref verdiniz. “Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, Ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir” diyen Ahi Evran-ı Veli, bu anlayış çerçevesinde esnaf teşkilatlanması olan Ahiliği müessesesini kurmuştur. Ahilik, üretim ve alışverişi bir kar sağlama faaliyetinden öte bir maneviyat imtihanı olarak görmüştür.
Muhtevasındaki, sürekli eğitim, çalışkanlık, kanaat, dürüstlük, hamd ve şükür gibi değerlere bağlı kalan Ahilik teşkilatı, istikrarlı bir şekilde günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır.
Ahilik bir esnaf teşkilatlanması olmasının yanı sıra, benimsediği ahlaki ve felsefi ilkelerle toplum arasında köklü dayanışma geleneğinin oluşmasına da büyük katkı sağlamıştır.
Ahiliğin oluşturduğu bu köklü dayanışma geleneği, Ecdadımızın dünya medeniyetlerinin beşiği Anadolu’yu yurt yapmasına büyük katkı sunarken, aziz milletimizin tarih boyunca karşı karşıya kaldığı tüm zorluklarla başa çıkabilmesi kabiliyetinin de temel dayanaklarından birisini oluşturmuştur.
Ahilik aynı zamanda kendisiyle birlikte dünyanın ilk kadın teşkilatlanması olan Bacıyan-ı Rum yani Anadolu kadınlar birliğinin de oluşmasını sağlamıştır.
Ahi Evran-ı Veli’nin eşi Fatma bacı tarafından kurulan teşkilat çeşitli alanlarda üretim yaparak Ahiliğe sosyo-ekonomik anlamda katkıda bulunmuştur.
Bacıyan-ı Rum ayrıca aileler arasında yardımlaşmayı geliştirmiş ve savaşlar esnasında eşlerine yardım ederek bugünün Nene Hatunlarının yetişmesine katkı sunmuştur.
Bugün baktığımızda Ahilik teşkilatının günümüz dünyasında halen tartışılan toplam kalite yönetimi, tüketici hakları, sivilleşme ve kadın hakları gibi konuları ta 12. yüzyılda sağlam temellere dayandırdığını görürüz.
Bu bağlamda ahiliğin kadim medeniyetimizin günümüze yansıması ve anlaşılması açısından önemli bir sorumluluk üstlendiğini de söyleyebiliriz.
Bu duygu ve düşüncelerle ülkemizin 2023’lere ve gelecek 1000 yıllara taşınmasında milli ve insani değerleri ön planda tutan alın terinin yanına ahlak ve akıl terini de ekleyen siz Ahilerin öncülük edeceğine olan inancımızla, bir kez daha Ahilik haftanızı kutluyor hepinize saygılar sunuyorum.” diye konuştu.
Törende konuşma yapan Belediye Başkanımız Sayın Demirhan Elçin de konuşmasında esnaf ve zanaatkarların ahilik haftasını kutlayarak bol kazançlar diledi. Elçin, “Ahilik anlayışı toplumda yaşayan fertleri bir birine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Ahilik hiç bir yarım gözetmeden herkese eşit davranan bir anlayışın simgesidir” dedi.
Artvin İl Ticaret Müdürü Bilal Taş ise,” Ahilik değerlerinin; ülkemiz ve dünyada daha fazla tanınmasını sağlamak üzere her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında Bakanlığımız Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Ahilik Haftası kutlama etkinlikleri düzenlenmektedir. Bu yıl 32. sini kutladığımız Ahilik Haftası’nın ülkemize ve tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini temenni ediyorum.
Ahilik, Türk esnafının hayat anlayışına ve dünya görüşüne uygun olması sebebiyle daha çok esnaf arasında gelişmiş olmakla birlikte; esnaf dışında da çeşitli meslek erbabını bünyesinde barındıran AHİ –EVRAN-I VELİ önderliğinde Anadolu da, Anadolu dışında, Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkaslara kadar yayılan sivil bir yapılanmanın adıdır.
Ahilik köylere kadar yayılan örgütleriyle, milli birliği ve bütünlüğü, sosyal dayanışma ve yardımı temel ilke olarak benimseyen, dostluk ve kardeşlik havası içinde, toplumsal ahlak kurallarına sıkı sıkıya bağlı, milli bir toplum kurmayı amaçlayan, ülke ekonomisinde temel ihtiyaç maddelerini en kaliteli, en ucuz biçimde üretmeyi öngören 13. yüzyılda kurulup gelişen milli bir örgüt biçimidir. Kısaca bir esnaf örgütüdür.
Ahi Evran ile başlayıp Selçuklulardan bu yana süregelen, usta, kalfa ve çırağın sadece birer sanatkar olarak değil, aynı zamanda insan olarak belli değerlere bağlı bir şekilde yetiştirilmelerini sağlayan çok önemli bir kültür değerimizdir.
Günümüzün yükselen değerlerinin önemli bir kısmının özünde Ahiliğin temel ilkeleri yatmaktadır. Tüketici hakları, sivilleşme, kooperatifçilik, çeşitli mesleki kuruluşların varlığı gibi kavramları Batıya aktaran birikim Ahilik kültürüdür. Ahilikte şüphesiz din ve tasavvuf çok önemli iki öğe konumundadır. Hatta denilebilir ki; Ahiliğin inanç ve kabuller sistemi aslında dini prensiplerden başka bir şey değildir. Nitekim bakıldığında İslam Ahlakı ile Ahilik felsefesi birebir örtüşmektedir.
En büyük sermayemiz olan birlik ve beraberliğimizin daha da güçlenmesi, çıraklık, kalfalık, ustalık merhalelerinden geçen sanatkarlarımızın Ahilik İlkeleri doğrultusunda yetiştirilmesi, asırları aşan birikimlerden oluşan iş ahlakının benliğimizde oluşması, ülkemizin geleceği açısından da büyük önem arz etmektedir. Bugün büyük ve güçlü bir devlet olma yolunda ilerlerken medeniyete ışık tutmuş, insan odaklı Ahilik sistemini yaşamak ve yaşatmak için hepimize görev düşmektedir. Milletimizin ve insanlığın karşı karşıya kaldığı günümüz meseleleri için başlıca çözüm yollarından biri olan Ahilik değerlerinin; ülkemiz ve dünyada daha fazla tanınmasını sağlamak için daha fazla gayret göstermemiz gerekmektedir.
Ahilik özüne, eşrefi mahlukat olan insanı yerleştirerek 'Hakka hizmet, halka hizmet' anlayışıyla hem dünyevi hem de uhrevi bir sistem kurmuştur. Ahiler oluşturdukları sosyal dayanışma, sosyal güvenlik sistemiyle adeta kimsesizlerin kimsesi olmuşlardır. Bugün ülkemizin her ilinde bulunan esnaf odaları, meslek odaları, sanayi ticaret odaları da ilhamını Ahi Evran kültüründen almıştır. Bu vesileyle başta kendisi olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm ahilere, esnaf sanatkarlarımıza Mevlam'dan rahmet, Meslek hayatına devam eden tüm esnaf, sanatkar ve tacirlerimize bol bereketli ve helalinden kazanç diliyorum.
Ahilik Kutlama Komitemizce seçilen ilimizin Ahisi, kalfası ve Çırağı ile geçmiş yıllarda seçilen ahilerimiz Ahi Evran-ı Veli’nin temsilcisi ve Ahilik mirasının taşıyıcılarıdır. Bu bağlamda şehrimizin birlik ve beraberlik atmosferini güçlendirmede, iktisadi hayatın Ahilik prensipleriyle devam etmesinde Ahilerimize çok önemli görevler düşmektedir. Bu onurlu görevi başarıyla yerine getireceklerine gönülden inanıyorum.
Ahilik Kültürü ve değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlayan bu güzel etkinliğe maddi manevi desteklerini esirgemeyen başta Valimiz Sayın Yılmaz DORUK’a, Belediye Başkanımız Sayın Demirhan ELÇİN’e, Ahilik Haftası Kutlama Komitesine ve bu etkinliklerde görev alan tüm kurumlarımıza, Ticaret ve Sanayi Odası başkan ve üyelerine, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları başkan ve üyeleri ile tüm katılımcılara teşekkür eder esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftasını kutlar saygılar sunarım” dedi.
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakkı Seyhan ise kısa bir konuşma yaparak esnaf teşkilatının öneminden bahsetti.
Protokol konuşmalarının ardından yılın ahisi seçilen, Ata Atan’a Vali Yılmaz Doruk tarafından şed bağlaması ve plaketlerinin verilmesinin ardından yılın kalfası seçilen Nevin Çelik'e Başkan Demirhan Elçin tarafından, yılın çırağı seçilen Kübra Gür’e AÇÜ Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki ve sertifika kazanan esnaflara sertifikalarını ise Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt takdim etti.
Törende, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Livane Mehteran Takımının gösterilerinin ardından Artvin Belediyesi Öztürk Serengil Tiyatro Topluğu, ahilik anlayışı yansıtan bir tiyatro sahneledi.
Etkinliğin sonunda, Vali Doruk ile protokol üyeleri vatandaşlara pilav ikram etti.
Programa, Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birliği Başkanı Hakkı Seyhan, Ticaret İl Müdür Vekili Bilal Taş, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt CHP Merkez İlçe Başkanı Olgun Gümrükçü, Artvin Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Hatice Nur Ersöz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Etiketler: Artvin

Diğer Siyaset Alt2 haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.