Bugün: 13.07.2020

ANIT AĞAÇ YA DA ANITSAL AĞAÇLAR NEDİR?

ANIT AĞAÇ YA DA ANITSAL AĞAÇLAR NEDİR?
Akademisyen Oğuz Kurdoğlu, Anıt Ağaçlarla ilgili kısa bir bilgi notunu yazarak” Biz Artvinliler “gurubu ile paylaştı. Kurdoğlu yazısında ise şu ifadelere yer verdi; 05.08.2019 09:52
“Değerli Artvin’liler, Gelen talep üzerine yaşlı ormanlar ve anıtsal ağaçlarla ilgili bir kaç ayrıntıya işaret ettim. Elbette çok daha detaylı ve geniş ele alınabilecek bir konudur. Bu bilgi notu, bizlerin yaşadığı coğrafyada yani memleketimizde varlığını sürdüren yaşlı ormanlar ve anıtsal ağaçlara rastladığımızda dikkatimizi çekmesi ve ardından ilgilileri uyarabilmek açısından bir farkındalık notu olarak da değerlendirilebilir.
Yaşlı Ormanlar
Son yıllarda dünyada üzerinde en fazla çalışılan ve koruma altına alınan orman ekosistemlerinden biri olan doğal yaşlı ormanlar; *odun üretimine ya da diğer ormancılık tekniklerine yönelik bir işletme şeklinin uygulanmadığı, yani klasik ormancılık tekniklerine maruz kalmamış,
*içerdiği ağaçların büyük çoğunluğunun doğal olgunluğa eriştiği, bunun sonucu olarak içinde yaşlı ağaçlarla birlikte kırık, devrik, çürük ve dikili kuru ağaçların fazlalığı ile yapısının üretim ormanlardan belirgin bir şekilde ayrıldığı,
*insan etkisinin, ekosistemin yapısal özelliklerini değiştirecek düzeyde bulunmadığı ve kendisini oluşturan öğeleri arasındaki ilişkilerin tümüyle sürdüğü ormanlar son derece değerli ve korunması mutlak gerekli yaşlı ormanlardır (Kurdoğlu 2002).
Anıtsal Ağaçlar
Milli Parklar yasası Tabiat Anıtı (2873/2-c) kapsamındaki Anıtsal ağaçlar; yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılagelmiş ölçülerinin çok üzerindeki boyutlara ulaşan, yöre tarihinde, kültür ve folklorunda özel yeri bulunan; geçmiş ile günümüz, günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip ağaçlar olarak değerlendirilmektedir.
Amaç ve kapsam bakımından “Tabiat Anıtı” statüsü ile benzerlik gösteren bir koruma kategorisi de “Anıt Ağaçlar”dır. Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu tarafından alınan 666 sayı ve 5.11.1999 ve tarihli ilke kararlarına göre; doğal yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal nitelikler kazanmış bulunan ağaçlara “anıt ağaç” denilmektedir (Kültür Bakanlığı, 2000). Koruma Yüksek Kurulu Kararları’na göre, aşağıdaki özelliklere sahip ağaçlar “Korunması Gerekli Anıt Ağaç” kapsamında değerlendirilmektedir.
a) Tarihi olaylarla bağlantısı bulunan yerli / yabancı ağaç türlerinden herhangi biri,
b) Güzellik açısından plastik değerde bir görünüme sahip olan veya doğal görünümünden esaslı şekilde sapma göstererek dikkat çekici biçimler (çatal, şamdan, kıvrık, yatay, vb.) kazanmış ağaçlar,
c) Doğal yaşam tarzı bakımından benzerlerinden farklı gelişme nitelikleri gösteren ağaçlar (aynı gövde ve kök üzerinde iki veya daha fazla türün bir arada yaşaması gibi garip kaynaşma ve birlikte yaşama örnekleri gibi),
d) İlgili uzman kurum ve kuruluşların rapor ve görüşü alınmak koşuluyla, endemik ve nesli tükenmeye maruz yerli ağaç türlerinden, Porsuk (Taxus baccata), Halep Çamı (Pinus halepensis), Andız (Arceuthos drupacea), Finike Ardıcı (Juniperus phoenicea),Kasnak Meşesi (Quercus vulcanica), Şimşir (Buxus sempervirens), Huş (Betula verrucosa, B. pubescens, B. medwediewii), Kazdağı Göknarı
(Abies equitrojani), Sığla (Liquidambar orientalis), Toros Göknarı alt türü (Abies cilicia ssp. isaurica), bazı akçaağaç tür ve alt türleri (örn. Acer hyrcanum, ssp. sphaerocaryum, Acer monspessulanum ssp. aksalinum) ve benzeri ağaçlar, e) Kent dokusunu tamamlayan, kent imajına etkisi olan grup, dizi veya tek ağaçlar.
-SAMİ ÖZÇELİK-

Etiketler: Artvin

Diğer Siyaset Alt2 haberleri

  • PAYLAŞ

YORUM EKLE

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz. Üye Girişi yapın veya Kayıt olun.